top of page
3.jpg

MISSIÓ  VISIÓ

La missió de Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional al món basant-nos en els drets humans, des de la perspectiva de la cooperació, formació i la capacitació, promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

SOM UNA ONG QUE ACTUA PER ERRADICAR LA DESNUTRICIÓ AL MÓN
L'ALIMENTACIÓ
ÉS UN DRET UNIVERSAL

Nutrició Sense Fronteres és una organització de referència en intervencions nutricionals, que integra una visió innovadora centrant la seva activitat en la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, promovent iniciatives per a la gestió òptima dels recursos respectant el medi ambient.

Com a organització aspirem a assolir un món on es garanteixi l'alimentació com a dret universal. Treballem per reduir la desnutrició al món a través de l'acció i el compromís ètic amb les persones més desafavorides com a eixos bàsics que orienten el nostre desenvolupament i creixement.

Actuem en 10 Objectius de Desenvolupament Sostenible 

PERSPECTIVA DE GÈNERE

Treballem introduint la perspectiva de gènere en totes les accions de l'entitat, entenent que la feminització de la pobresa és una realitat a tot el món. És per això que a través dels projectes es promouen alternatives perquè les dones surtin de les condicions de vulnerabilitat. Això té un impacte positiu en el conjunt de la família i el seu entorn.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS SOCIALS

La desigualtat és l'origen de la major part de les injustícies a tot el planeta. Per aquest motiu, la tasca de transformació d'aquesta realitat ha de prioritzar la concentració d'esforços en la reducció de les desigualtats per aconseguir condicions dignes per a tothom.

FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

Anàlisi, investigació i desenvolupament d'iniciatives per obtenir dades reals amb l'objectiu de disposar d'una perspectiva àmplia sobre els col·lectius amb què treballem (recollida d'informació, realització d'enquestes...). L'entitat també participa a xerrades i col·loquis per sensibilitzar sobre temàtiques que engloben la nostra tasca: seguretat alimentària, refugiats climàtics, equitat de gènere, etc.

SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA

Creiem que els sistemes alimentaris han d'estar compromesos amb el medi ambient i que l'ús que es fa dels recursos alimentaris és molt important per a la lluita contra la desnutrició i per frenar el canvi climàtic.

 

Mentre els països en vies de desenvolupament no tenen accés als recursos alimentaris, els països desenvolupats malgasten un terç dels aliments que es produeixen al món.

HISTÒRIA

Nutrició Sense Fronteres neix d'un grup multidisciplinari de professionals i acadèmics de l'àmbit sanitari i social amb el propòsit de treballar per reduir la malnutrició al món. L'organització inicia el treball sota l'auspici de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i la Càtedra UNESCO de Recerca, Planificació i Desenvolupament de Sistemes de Salut de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària (ULPGC) amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats nutricionals actuals des de làmbit de la salut pública.

VALORS

Recurs 77.png

COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS I LES PERSONES

Actuem per garantir lexercici dels drets de totes les persones.

Recurs 77.png

JUSTÍCIA GLOBAL

Creiem en un món on totes les persones tinguin garanties per satisfer els drets humans.

Recurs 77.png

INDEPENDÈNCIA

Som una ONG aconfessional i apartidista que duu a terme la seva missió respectant la llibertat i igualtat de totes les persones amb qui treballem.

Recurs 77.png

PROFESSIONALITAT

Basem les nostres accions en la professionalitat i l'experiència dels recursos humans que conformen l'entitat.

Recurs 77.png

TRANSPARÈNCIA

Vam rendir comptes davant de les persones i institucions amb i per a les que treballem, davant les que ens donen suport ja a la societat en general, buscant sempre en la nostra manera d'actuar la major eficàcia en l'ús dels nostres recursos.

Recurs 77.png

NO A LA DISCRIMINACIÓ

Rebutgem tota discriminació per motius d'ètnia, gènere, religió, nacionalitat, opinió o classe social.

Recurs 77.png

PARTICIPACIÓ

Les nostres accions es fonamenten en el principi del desenvolupament i la participació com a principi en totes les nostres accions.

Recurs 77.png

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Les nostres accions tenen en compte els criteris de sostenibilitat del medi ambient per no comprometre els recursos naturals. 

SOLIDARITAT
CODESENVOLUPAMENT
EQUITAT
PLURALITAT
EMPODERAMENT

bottom of page