3.jpg

MISSIÓ -

VISIÓ

La missió de l'ONG de Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional en el món sobre la base dels drets humans, des de la perspectiva de la cooperació, formació i la capacitació, promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Recurso 77.png
SOM UNA ONG QUE ACTUA PER ERADICAR LA MALNUTRICIÓ AL MÓN

Nutrició Sense Fronteres és una organització de referència en intervencions nutricionals, que integra una visió innovadora centrant la seva activitat en la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, promovent iniciatives per a l'òptima gestió dels recursos respectant el medi ambient.

Recurso 77.png

Com a organització aspirem a aconseguir un món on es garanteixi l'alimentació com un dret universal. Treballem per reduir la malnutrició al món a través de l'acció i el compromís ètic amb les persones més desfavorides com a eixos bàsics que orienten el nostre desenvolupament i creixement.

L'alimentació és un dret universal

Història

Nutrició Sense Fronteres neix d'un grup multidisciplinari de professionals i acadèmics de l'àmbit sanitari i social amb el propòsit de treballar per reduir la malnutrició al món. L'organització inicia el seu treball sota l'auspici de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i la Càtedra UNESCO d'Investigació, Planificació i Desenvolupament de Sistemes de Salut de la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (ULPGC) amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats nutricionals actuals des de l'àmbit de la salut pública.

Subscriu-te

Thanks for submitting!

VALORS

Recurso 77.png

COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS I LES PERSONES

Actuem per garantir l'exercici dels drets de totes les persones.

Recurso 77.png

JUSTÍCIA GLOBAL

Creiem en un món on totes les persones tinguin garanties per satisfer els drets humans.

Recurso 77.png

INDEPENDÈNCIA

Som una ONG aconfessional i apartidista que porta a terme la seva missió respectant la llibertat i igualtat de totes les persones amb les que treballem.

Recurso 77.png

PROFESSIONALITAT

Basem les nostres accions en la professionalitat i experiència dels recursos humans que conformen l'entitat.

Recurso 77.png

TRANSPARÈNCIA

Rendim comptes davant les persones i institucions amb i per a les que treballem, davant les que ens donen suport i la societat en general, buscant sempre en la nostra manera d'actuar la major eficàcia en l'ús dels nostres recursos.

Recurso 77.png

NO A LA DISCRIMINACIÓ

Rebutgem tota discriminació per motius d'ètnia, gènere, religió, nacionalitat, opinió o classe social.

Recurso 77.png

PARTICIPACIÓ

Les nostres accions es fonamenten en el principi del codesenvolupament i la participació com a principi en totes les nostres accions.

SOLIDARITAT

CODESENROTLLAMENT

Recurso 77.png

Les nostres accions tenen en compte els criteris de sostenibilitat de l'entorn per no comprometre els recursos naturals.

SOSTENIBILITAT

MEDIAMBIENTAL

EQUITAT

PLURALITAT

EMPODERAMENT