3.jpg

MISSIÓ -

VISIÓ

La missió de l'ONG de Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional en el món sobre la base dels drets humans, des de la perspectiva de la cooperació, formació i la capacitació, promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

SOM UNA ONG QUE ACTUA PER ERADICAR LA MALNUTRICIÓ AL MÓN

Nutrició Sense Fronteres és una organització de referència en intervencions nutricionals, que integra una visió innovadora centrant la seva activitat en la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, promovent iniciatives per a l'òptima gestió dels recursos respectant el medi ambient.

Com a organització aspirem a aconseguir un món on es garanteixi l'alimentació com un dret universal. Treballem per erradicar la malnutrició al món a través de l'acció i el compromís ètic amb les persones més desfavorides com a eixos bàsics que orienten el nostre desenvolupament i creixement.

L'alimentació és un dret universal

Història

Nutrició Sense Fronteres neix d'un grup multidisciplinari de professionals i acadèmics de l'àmbit sanitari i social amb el propòsit de treballar per erradicar la malnutrició al món. L'organització inicia el seu treball sota l'auspici de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i la Càtedra UNESCO d'Investigació, Planificació i Desenvolupament de Sistemes de Salut de la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (ULPGC) amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats nutricionals actuals des de l'àmbit de la salut pública.

Subscriu-te

VALORS

COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS I LES PERSONES

Actuem per garantir l'exercici dels drets de totes les persones.

JUSTÍCIA GLOBAL

Creiem en un món on totes les persones tinguin garanties per satisfer els drets humans.

INDEPENDÈNCIA

Som una ONG aconfessional i apartidista que porta a terme la seva missió respectant la llibertat i igualtat de totes les persones amb les que treballem.

PROFESSIONALITAT

Basem les nostres accions en la professionalitat i experiència dels recursos humans que conformen l'entitat.

TRANSPARÈNCIA

Rendim comptes davant les persones i institucions amb i per a les que treballem, davant les que ens donen suport i la societat en general, buscant sempre en la nostra manera d'actuar la major eficàcia en l'ús dels nostres recursos.

NO A LA DISCRIMINACIÓ

Rebutgem tota discriminació per motius d'ètnia, gènere, religió, nacionalitat, opinió o classe social.

PARTICIPACIÓ

Les nostres accions es fonamenten en el principi del codesenvolupament i la participació com a principi en totes les nostres accions.

Les nostres accions tenen en compte els criteris de sostenibilitat de l'entorn per no comprometre els recursos naturals.

SOSTENIBILITAT

MEDIAMBIENTAL

CONTACTE

C/ Rocafort 242, bis, 3a Planta, 

CP 08029 BARCELONA

Telf: (+34) 934334541

COM ARRIBAR

METRO: L5 Entença

BUS: D40 / H8 / 59 / 27

SEGUEIX LES NOSTRES PASSES

#   C    O    M    P   A   R   T   E   I   X   E   L   M   E   N   J   A   R

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram