3.jpg

MISSIÓ
   VISIÓ 

La missió de l'ONG de Nutrició Sense Fronteres és contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional al món basant-nos en els drets humans, des de la perspectiva de la cooperació, la formació i la capacitació, promovent l'ús equilibrat dels recursos alimentaris i la solidaritat entre els pobles, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

SOM UNA ONG QUE ACTUA PER ERADICAR LA MALNUTRICIÓ AL MÓN

Nutrició Sense Fronteres és una organització de referència en intervencions nutricionals, que integra una visió innovadora centrant la seva activitat en la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, promovent iniciatives per a la gestió òptima dels recursos respectant el medi ambient.

​L'alimentació és un dret universal

Com a organització aspirem a assolir un món on es garanteixi l'alimentació com a dret universal. Treballem per reduir la desnutrició al món a través de l'acció i el compromís ètic amb les persones més desafavorides com a eixos bàsics que orienten el nostre desenvolupament i creixement.

Actuamos en 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

unnamed.jpg

Trabajamos introduciendo la perspectiva de género en todas las acciones de la entidad, entendiendo que la feminización de la pobreza es una realidad en todo el mundo. Es por eso que a través de los proyectos se promueven alternativas porque las mujeres salgan de las condiciones de vulnerabilidad.

Esto tiene un impacto positivo en el conjunto de la familia y su entorno.

ODSS1.png
ODS2.png
ODS10.png

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES

La desigualdad es el origen de la mayor parte de las injusticias en todo el planeta.

Por este motivo la tarea de transformación de esta realidad tiene que priorizar la concentración de esfuerzos en la reducción de las desigualdades para conseguir condiciones dignas para todo el mundo

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

ODS3.png
ODS4.png

Análisis, investigación y desarrolla- mente de iniciativas para obtener datos reales con el objetivo de disponer de una perspectiva amplia sobre los colectivos con los cuales trabajamos (recogida de información, realización de encuestas...) La entidad también participa en charlas y coloquios para sensibilizar sobre temáticas que engloban nuestra tarea: seguridad alimentaria, refugiados climáticos, equidad de género, etc.

ODS11.png
ODS12.png
ODS13.png
ODS17.jpg

SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA

Creemos que los sistemas alimentarios tienen que estar comprometidos con el medio ambiente y que el uso que se hace de los recursos alimentarios es de mucha importancia para la lucha contra la desnutrición y para frenar el cambio climático.

 

Mientras los países en vías de desarrollo no tienen acceso a los recursos alimentarios, los países desarrollados malgastan un tercio de los alimentos que se producen en el mundo.

EDUCACIÓ NUTRICIONAL

Des de Nutrició Sense Fronteres, entenem l'educació nutricional com a eina

fonamental per construir hàbits dalimentació i de vida saludables. L'educació alimentària és una premissa per aconseguir canvis efectius i sostenibles en el temps.  

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Entenem que per fer realitat el dret a l'alimentació cal assegurar un sistema alimentari on la sobirania alimentària estigui garantida. Per garantir la seguretat alimentària, entesa com la disponibilitat, l'accés i el consum d'aliments sans, segurs i nutritius, cal abordar també la qüestió dels qui i com es produeixen els aliments. A més, la sobirania alimentària ens permet tractar el dret a l'alimentació des d'un enfocament integral.

SUPORT NUTRICIONAL

Creiem que la millora de l'estat nutricional de les persones en reforça les capacitats i estimula el procés de desenvolupament, fet que condueix a una reducció de la pobresa. El suport nutricional ens permet tractar i prevenir la desnutrició aguda severa i donar accés a una alimentació sana i suficient a les persones o col·lectius que es troben en situació de risc nutricional.  

SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA

Creiem que els sistemes alimentaris han d'estar compromesos amb el clima, i que l'ús que es fa dels recursos alimentaris és molt important per a la lluita contra la malnutrició. Mentre els països en vies de desenvolupament no tenen accés als recursos alimentaris, els països desenvolupats malbaraten un terç dels aliments que es produeixen al món.  

Història

Nutrició Sense Fronteres neix d'un grup multidisciplinari de professionals i acadèmics de l'àmbit sanitari i social amb el propòsit de treballar per reduir la malnutrició al món. L'organització inicia el seu treball sota l'auspici de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i la Càtedra UNESCO d'Investigació, Planificació i Desenvolupament de Sistemes de Salut de la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (ULPGC) amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats nutricionals actuals des de l'àmbit de la salut pública.

Subscriu-te

Thanks for submitting!

VALORS

Recurso 77.png

COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS I LES PERSONES

Actuem per garantir l'exercici dels drets de totes les persones.

Recurso 77.png

JUSTÍCIA GLOBAL

Creiem en un món on totes les persones tinguin garanties per satisfer els drets humans.

Recurso 77.png

INDEPENDÈNCIA

Som una ONG aconfessional i apartidista que porta a terme la seva missió respectant la llibertat i igualtat de totes les persones amb les que treballem.

Recurso 77.png

PROFESSIONALITAT

Basem les nostres accions en la professionalitat i experiència dels recursos humans que conformen l'entitat.

Recurso 77.png

TRANSPARÈNCIA

Rendim comptes davant les persones i institucions amb i per a les que treballem, davant les que ens donen suport i la societat en general, buscant sempre en la nostra manera d'actuar la major eficàcia en l'ús dels nostres recursos.

Recurso 77.png

NO A LA DISCRIMINACIÓ

Rebutgem tota discriminació per motius d'ètnia, gènere, religió, nacionalitat, opinió o classe social.

Recurso 77.png

PARTICIPACIÓ

Les nostres accions es fonamenten en el principi del codesenvolupament i la participació com a principi en totes les nostres accions.

Recurso 77.png

Les nostres accions tenen en compte els criteris de sostenibilitat de l'entorn per no comprometre els recursos naturals.

SOSTENIBILITAT

MEDIAMBIENTAL

SOLIDARITAT

CODESENROTLLAMENT

EQUITAT

PLURALITAT

EMPODERAMENT