Contacte

C/Rocafort 242 bis, 3ªplanta

CP 08029

Metro: L5 Entença

España - Barcelona

Tel: (+34) 934 334 541

Segueix els nostres passos
Subscriu-te

#STOPPLATOSVACIOS

Programa d'assistència a la desnutrició maternoinfantil a la República de Gàmbia

En el Pla Estratègic de Nutrició Sense Fronteres, Àfrica Subsahariana ocupa un lloc prioritari a causa de dos factors principals: els baixos índexs de desenvolupament humà de la gran majoria dels països que la componen i la manca de serveis de salut operatius capaços de cobrir les necessitats bàsiques sanitàries de la població

Un dels objectius marcats per l'entitat és enfortir la seguretat alimentària materno-infantil i donar suport al desenvolupament agropecuari, com a projecte integral, a llarg termini, que contempli el desenvolupament comunitari d'una manera perdurable i endògena.

 

Aquesta regió continua registrant un índex de mortalitat infantil alarmant, amb 92 morts per cada 1.000 naixements, el que representa gairebé 15 vegades la mitjana dels països de renda alta.

 

A Gàmbia el 40% de la població té menys de 15 anys. Les comunitats pateixen períodes de fam al llarg de tot l'any, però sobretot en l'època de pluges, que és quan més baixen les reserves d'aliments i alhora quan més necessitats calòriques presenta la població com a conseqüència de la feina intensiu que es realitza al camp.

Situació 
geogràfica

Gàmbia, Àfrica subsahariana.

Composició social

Zones rurals amb molt escassos recursos econòmics, baixa escolarització i població infantil a càrrec de treballs domèstics.

 

Contraparts locales

Ministeri de Salud de Gambia (MOH), Distrit Sanitari (RHT), Gobernadors de les regions Alta i Baixa del Riu y la National Nutritional Agency (NaNA).

 

 

Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN)

NSF compta amb dos Centres de Recuperació i Educació Nutricional a Gàmbia per a la implementació del programa de assistència a la desnutrició maternoinfantil. Aquests centres compten amb una àrea de visita mèdica, 25 llits a disposició de mares i nens, cuina i rebost, laboratori i cuina dietètica, bántabas i aules formatives, entre les característiques més destacades.)

Activitats

Assistència matern infantil a menors desnodrits:

 

En els Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) tractem els nens i nenes menors de cinc anys que pateixen desnutrició infantil aguda severa.

 

Durant l'ingrés, aquests nens i nenes reben tractament sanitari i nutricional segons les pautes d'acció sobre malnutrició proposades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la United Nations Children 's Fund (UNICEF) i la National Nutritional Agency (naNA), fins arribar a el pes òptim. Habitualment la permanència al centre és de 15 a 20 dies. Les mares hospitalitzades amb els seus fills i filles, reben a el mateix temps, formació sobre alimentació, nutrició maternoinfantil i seguretat alimentària.

Cribatges nutricionals:

 

Per valorar l'estat nutricional dels nens / es i detectar els casos de desnutrició es duen a terme cribratges nutricionals en els poblats comunitaris de les regions. Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens / es, se'ls pesa i se'ls mesura per avaluar l'estat nutricional i poder realitzar un seguiment del seu desenvolupament. Els nens / es amb desnutrició aguda severa es deriven a l'CREN i els nens / es amb desnutrició aguda moderada reben tractament en la comunitat.

Formació a el personal sanitari local i a la comunitat:

 

Capacitació a el personal sanitari del país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició greu. Realització de pràctiques professionals de personal sanitari nacional en els Centres de Recuperació i Educació Nutricional. Realització de sessions formatives a la població local en les seves comunitats per a la detecció de casos de desnutrició i la promoció de la higiene i bons hàbits de seguretat alimentària.

Assistència a horts comunitaris:

 

En el marc de l'estratègia de reducció de la desnutrició de NSF, es porta a terme un projecte de promoció de cultius sostenibles, incentivant i formant a la població general dels poblats seleccionats en el cultiu i consum de plantes locals de major contingut nutricional.

Resultats

 

307.887 mares i nens han estat beneficiats directament

4.281 nens recuperats de desnutrició aguda severa

139.646 nens han estat cribrats nutricionalment

65.400 persones que han atès formacions en temes alimentaris i nutricionals

96 horts comunitaris assistits.

Descarregat el full informatiu del projecte

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon