top of page

CODESENVOLUPAMENT

Nutrició sense Fronteres és una entitat compromesa amb el codesenvolupament.Per aquest motiu, les persones que treballen al terreny, en el marc dels projectes, són personal local i alhora es compta amb la participació activa de persones de la diàspora africana que assumeixen un rol de facilitadors interculturals i de tècnics. Això permet que la implementació dels projectes i l'acompanyament tècnic es faci des de les llengües locals africanes pròpies, i fa els processos de forma més participativa per totes les persones de les comunitats, ja que són persones coneixedores de les pautes culturals.

 

El codesenvolupament suposa loportunitat que persones actives de la diàspora africana participin activament en la recollida de dades i posteriorment en tasques de difusió, sigui al país dorigen o sigui també a través de les diferents activitats de sensibilització per donar a conèixer les actuacions desenvolupat en el marc del projecte i els resultats obtinguts.

bottom of page