top of page

Intervenció Nutricional al Programa Piecitos Colorados

La Fundació Prosegur, entitat sense ànim de lucre, ajuda a construir una societat més solidària i amb menys desigualtats. Piecitos Colorados és el programa integral que el Grup Prosegur ha iniciat als països d'Amèrica Llatina on és present.

 

Un projecte que es vol convertir en motor de progrés de totes aquelles comunitats on s'implementi, agafant l' escola com a ens impulsor de canvi i de desenvolupament .

 

Nutrició Sense Fronteres és l'entitat encarregada de fer la intervenció nutricional per al Programa Piecitos Colorados de la Fundació Prosegur. L'objectiu de la proposta és millorar l'estat nutricional dels infants de les escoles adherides al programa. Les escoles es troben a zones rurals amb molt escassos recursos econòmics i sovint amb desestructuració familiar, baixa escolarització i població infantil a càrrec de treballs domèstics i venda ambulant.

 

El treball de NSF és elaborar i publicar una Guia Didàctica dirigida a mestres i mestres de les escoles Piecitos Colorados per ajudar-los a l'educació de l'alumnat i les seves famílies en temes d'higiene, nutrició equilibrada i seguretat alimentària . Aquest document també pretén donar a conèixer a l'equip docent la metodologia necessària que els permeti realitzar correctament les enquestes nutricionals i prendre les mesures de talla i pes (mesures antropomètriques) a l'alumnat.

Situació

geogràfica

Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Paraguai, Perú i Uruguai

Activitats

1. Realització dels estudis nutricionals dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte.

2. Elaboració de les guies per a la formació nutricional dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte.

3. Seguiment i valoració de les guies per a la formació nutricional dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte.

Resultats

Realitzat el seguiment i la valoració de la implementació de la Guia de Formació Nutricional a les escoles del Paraguai, distribuïda el 2016

Realitzat el seguiment i la valoració de la implementació de la Guia de Formació Nutricional a les escoles d'Argentina, distribuïda el 2014

Realitzat el seguiment i la valoració de la implementació de la Guia de Formació Nutricional a les escoles d'Uruguai, distribuïda el 2013.

Elaborat l'estudi nutricional dels nens i nenes de les escoles beneficiàries del projecte de Colòmbia i el Brasil.

bottom of page