PROJECTES

Posem el cor en tots els nostres projectes
Des Nutrició Sense Fronteres creiem fermament que és possible reduir la malnutrició en el món, i per això treballem en projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament, projectes d'acció social i campanyes de sensibilització i incidència. Coneix els nostres projectes: