Recurso 21.png

Mujeres Científicas Africanas

y la Agenda 2030

Per més informació

  • Recurso 15
  • Recurso 16
  • Recurso 26
  • Recurso 11
Recurso 271.png

Establecer alianzas para la Agenda 2030 con las mujeres científicas africanas

10 de febrero 17:30 (GMT+1)

Properes ponències

Establiment d'aliances per l'Agenda 2030 amb la dona científica africana 

11 de febrer 2021

Establiment d'aliances per l'Agenda 2030 amb la dona científica africana 

25 de novembre 2020

26 de novembre 2020

Establiment d'aliances per l'Agenda 2030 amb la dona científica africana 

11 de febrer 2021