top of page

Innovant des del Sud

La dona científica africana

i l'Agenda 2030

Recurso 71.png

Dones Científiques Africanes

i l'Agenda 2030

Per més informació

  • Recurso 15
  • Recurso 16
  • Recurso 26
  • Recurso 11
Recurso 271.png
Recurs 261.png

Establir aliances per a l'Agenda 2030 amb les dones científiques africanes

10 de febrer 17:30 (GMT+1)

Ponències realitzades

rjulve39389507-madrid-2017-yemisi-adesij
flora.jpg

Llum des del Sud: L'aportació de la dona Investigadora Africana a la Sostenibilitat del Benestar

25-26-27 de novembre

A_el_sector_de_la_Ciencia_el_53_por_cie

Establiment d'aliances per a l'Agenda del 2030 amb la dona Científica Africana

25-26 octubre 2020

Establiment d'aliances per l'Agenda 2030 amb la dona científica africana 

11 de febrer 2021

bottom of page