top of page

Transparència

A Nutrició Sense Fronteres tenim la responsabilitat de demostrar que els nostres comptes són clars , que treballem amb eficàcia i eficiència i que les nostres actuacions estan màxim impacto  perquè totes les persones puguin exercir plenament els seus drets fonamentals i gaudir d'una vida digna.

Com distribuïm els nostres fons?

Recurso 1718.png

Ingressos

310.784 €

Dades econòmiques 2020.png

Despeses

307.019 €

Resultat de l'exercici

3.765€

bottom of page