top of page

Transparència

A Nutrició Sense Fronteres tenim la responsabilitat de demostrar que els nostres comptes són clars, que treballem amb eficàcia i eficiència i que les nostres actuacions estan dirigides segons la nostra missió, a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir plenament els seus drets fonamentals i gaudir de una vida digna.

Origen dels nostres ingressos

Quadre Ingresos.JPG

PROPIS

24.306,00 € 
7%

PÚBLICS

243.141,71 € 
74%

PRIVATS

63.156,45 € 
19% 

Total Ingressos

330.604,16 €

A Nutrició Sense Fronteres complim amb la Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d'accés a la informació pública. Aquesta es pot consultar en el següent enllaç:

En aquest apartat de transparència es pot consultar tota la informació respecte a l'últim exercici. En cas que alguna informació encara s'estigui preparant hem posat a la disposició la informació més recent possible. Sobre l'any 2023 tenim alguns aclariments específics:
- No s'especifica en el nostre portal de transparència informació sobre les licitacions al no haver-hi cap referent a l'any 2023.
- No s'especifica en el nostre portal de transparència informació (ja sigui modificacions o decisions de desistiment i renúncia) sobre els contractes formalitzats (tampoc contractes menors) amb entitats públiques al no haver-hi cap referent a l'any 2023.
- No s'especifica en el nostre portal de transparència informació ni modificacions sobre convenis amb entitats públiques al no haver-hi cap referent a l'any 2023.

Si es requereix més informació sobre la transparència de l'ONG, poden manar les seves consultes a: 
comunicacio@nutricionsinfronteras.org

bottom of page