Eixos d'acció

Principals eixos d'acció cap a on orientem tots els nostres esforços

Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya. La llei ens ha d’ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de fam zero i es proposa reduir en un 50% el malbaratament alimentari l’any 2030. Es tracta d’una normativa pionera a Europa perquè a diferència de la llei francesa o italiana, prioritza la prevenció en origen davant la redistribució dels excedents, i ho fa al llarg de tota la cadena alimentària. La llei suposarà tot un desenvolupament reglamentari que obre moltes oportunitats però alhora comporta avançar amb una major professionalitat i rigor.

Es preveu el desenvolupament d’una certificació de distintiu de qualitat de lluita contra el Malbaratament Alimentari.

La llei estableix les obligacions dels diferents agents que intervenen en la cadena alimentària per a complir els objectius fixats amb una voluntat clarament preventiva que pretén promoure i fer divulgació, de manera preferent, de bones pràctiques i accions de sensibilització i l’elaboració d’estudis per a conèixer la quantificació, les causes i el moment en què es produeixen les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Es vol promoure l’elaboració d’estudis per a conèixer la quantificació, el procés, el lloc i les causes de les pèrdues i el malbaratament alimentaris; treballar en el disseny d’indicadors d’avaluació; elaborar i difondre guies de bones pràctiques per a reduir les pèrdues i el malbaratament d’aliments dels agents de la cadena alimentària; desenvolupar campanyes d’informació dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; desenvolupar la col·laboració amb els bancs d’aliments i altres entitats d’iniciativa social; fomentar els canals curts de comercialització; fomentar les auditories sectorials o d’empreses i el disseny i desenvolupament de nous projectes que permetin millorar l’eficiència en l’aprofitament d’aliments.

EDUCACIÓ NUTRICIONAL

Des NSF entenem l'educació nutricional com a eina fonamental per construir hàbits d'alimentació i de vida saludables. L'educació alimentària és una premissa per a la consecució de canvis efectius i sostenibles en el temps.

Formem

mares i nens

en hàbits

alimentaris.

Capacitació nutricional mitjançant tallers de dieta saludable.

Campanyes de sensibilització per promoure una alimentació saludable.

Hem empoderat a més de 415.078 professionals a través de formacions en l'àmbit nutricionals i format a més de 65.400 persones en l'àmbit de seguretat alimentària.

ASSISTÈNCIA NUTRICIONAL

Creiem que la millora de l'estat nutricional de les persones reforça les seves capacitats i estimula el procés de desenvolupament, el que condueix a una reducció de la pobresa. L'assistència nutricional ens permet tractar i prevenir la desnutrició aguda severa i donar accés a una alimentació sana i suficient a les persones o col·lectius que estan en situació de risc nutricional.

Tractament i prevenció de la desnutrició infantil.

Assistència nutricional a poblacions en situació d'exclusió o pobresa.

Servei ambulatori per detectar casos de desnutrició infantil.

Enquestes nutricionals.

Hem recuperat de la desnutrició a més de 4.190 nens, hem realitzat cribratges nutricionals a 136.837 nens per detectar casos de desnutrició aguda i distribuït més de 159 tones de menjar saludable a persones en situació d'exclusió social.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Entenem que per fer realitat el dret a l'alimentació ha de assegurar-se un sistema alimentari on la sobirania alimentària estigui garantida. Per garantir la seguretat alimentària, entesa com la disponibilitat, l'accés i el consum d'aliments sans, segurs i nutritius, hem d'abordar també la qüestió de qui i com es produeixen els aliments. A més la sobirania alimentària ens permet tractar el dret a l'alimentació des d'un enfocament integral.

Avaluació de l'estat de seguretat alimentària.

Capacitació i assistència tècnica en activitats agrícoles.​

Promoción d'activitats agrícoles comunitaries.

Formació i enfortiment de capacitats en l'àmbit alimentari.

Hem capacitat a més de 50.000 persones per a la promoció d'horts comunitaris, hem rehabilitat i posat en marxa més de 17 horts comunitaris per a promoure la sobirania alimentària a Gàmbia. 35 Escoles d'Amèrica Llatina participen en un programa d'intervenció nutricional per capacitar nens en temes alimentaris.

SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA

Creiem que els sistemes alimentaris han d'estar compromesos amb el clima, i que l'ús que es fa dels recursos alimentaris és de suma importància per a la lluita contra la malnutrició. Mentre els països en vies de desenvolupament no tenen accés als recursos alimentaris, els països desenvolupats malgasten un terç dels aliments que es produeixen al món.

Programes per a la promoció de reaprofitament alimentari.

Campanyes de sensibilització / comunicació sobre el malbaratament alimentari.

Promoció de sistemes alimentaris més sostenibles.

Programes per a la prevenció i la reducció del malbaratament alimentari.

Col·laborem amb 70 empreses alimentàries, escoles, hotels i entitats socials per a promoure sistemes alimentaris més sostenibles, hem creat un protocol pioner per reduir el malbaratament i promoure el reaprofitament alimentari en el sector de la restauració.

Hem contribuït a la reducció de les emissions de CO² amb més de 4.142 tones en el marc de el projecte de reducció de malbaratament alimentari.

Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

 

Des de la creació del Pacte de Milà de polítiques alimentàries urbanes (2015), es treballa a impulsar polítiques públiques de l’alimentació. Des del PEMB, es va fixar com un tema clau dins un nou Pla Estratègic Metropolità en visió 2030. S’han detectat milers d’iniciatives i actors que treballen en diferents aspectes del sistema alimentari. S’ha creat un instrument, la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM), amb la participació d’un centenar d’organitzacions. Des d’aquí s’ha presentat la candidatura per la CMAS, per organitzar la trobada d’alcaldes i alcaldesses 2021 del Pacte de Milà. Es vol aprofitar per donar més projecció i potencial a aquest tema implicant les diferents àrees de l’administració i diferents organitzacions i actors per desenvolupar l’Estratègia Alimentària Metropolitana.

Tenint en compte l'horitzó del Nou Pla Estratègic Metropolità 2020-2030, on l'eix central és l'impuls del progrés social i econòmic, basat en la innovació i la sostenibilitat com a mecanisme per a la reducció de les desigualtats i de la segregació espacial en el territori metropolità. La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana implica un compromís vers la difusió i l’avaluació dels seus principis des de la corresponsabilitat de tots els actors del cicle alimentari, des del camp al plat. Això significa reconèixer els processos locals com a motor de canvi i subratllar la seva vinculació a un context regional, europeu i internacional, integral i més ampli, que multiplica les seves potencialitats.

Estableix un marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia pel desenvolupament de polítiques alimentàries amb la implicació de tots els actors de l'anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, les universitats i la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació. Amb l’objectiu d’afavorir el consens i acompanyar la transició vers un sistema alimentari més just, sostenible i saludable en tot el cicle alimentari.

Contacte

C/Rocafort 242 bis, 3ªplanta

CP 08029

Metro: L5 Entença

España - Barcelona

Tel: (+34) 934 334 541

Segueix els nostres passos
Subscriu-te

#STOPPLATOSVACIOS

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram