Contacte

C/Rocafort 242 bis, 3ªplanta

CP 08029

Metro: L5 Entença

España - Barcelona

Tel: (+34) 934 334 541

Segueix els nostres passos
Subscriu-te

#STOPPLATOSVACIOS

EIXOS D'ACCIÓ

Principals eixos d'acció cap a on orientem els nostres esforços són:

EDUCACIÓ NUTRICIONAL

Des NSF entenem l'educació nutricional com a eina fonamental per construir hàbits d'alimentació i de vida saludables. L'educació alimentària és una premissa per a la consecució de canvis efectius i sostenibles en el temps.

Formem

mares i nens

en hàbits

alimentaris.

Capacitació nutricional mitjançant tallers de dieta saludable.

Formem

mares i nens

en hàbits

alimentaris.

Campanyes de sensibilització per promoure una alimentació saludable.

Hem empoderat a més de 415.078 professionals a través de formacions en temes nutricionals i format a més de 65.400 persones en temes de seguridad alimentària.

ASSISTÈNCIA NUTRICIONAL

Creiem que la millora de l'estat nutricional de les persones reforça les seves capacitats i estimula el procés de desenvolupament, el que condueix a una reducció de la pobresa. L'assistència nutricional ens permet tractar i prevenir la desnutrició aguda severa i donar accés a una alimentació sana i suficient a les persones o col·lectius que estan en situació de risc nutricional.

Tractament i prevenció de la desnutrició infantil.

Servei ambulatori per detectar casos de desnutrició infantil.

Assistència Nutricional a poblacions en situació d'exclusió o pobresa.

Enquestes nutricionals.

Hem recuperat de la desnutrició a més de 4.190 nens, hem cribratge nutricionalment a 136.837 nens per detectar casos de desnutrició aguda i distribuït més de 159 tones de menjar saludable a persones en situació d'exclusió social.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Entenem que per fer realitat el dret a l'alimentació ha de assegurar-se un sistema alimentari on la sobirania alimentària estigui garantida. Per garantir la seguretat alimentària, entesa com la disponibilitat, l'accés i el consum d'aliments sans, segurs i nutritius, hem d'abordar també la qüestió de qui i com es produeixen els aliments. A més la sobirania alimentària ens permet tractar el dret a l'alimentació des d'un enfocament integral.

Avaluació de l'estat de seguretat alimentària.

Capacitació i assistència tècnica en activitats agrícoles.​

Promoción de actividades agrícolas comunitarias.

Formació i capacitació en temes alimentaris.

Hem capacitat a més de 50.000 persones per a la promoció d'horts comunitaris, Hem rehabilitat i posat en marxa més de 17 horts comunitaris per promoure la sobirania alimentària a Gàmbia i 35 Escoles d'Amèrica Llatina participen en un programa d'intervenció nutricional per capacitar nens a temes alimentaris.

SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA

Creiem que els sistemes alimentaris han d'estar compromesos amb el clima, i que l'ús que es fa dels recursos alimentaris és de summa importància per a la lluita contra la malnutrició. Mentre els països en vies de desenvolupament no tenen accés als recursos alimentaris, els països desenvolupats malgasten un terç dels aliments que es produeixen al món.

Programes per a la promoció de reaprofitament alimentari.

Promoció de sistemes alimentaris més sostenibles.

Campanyes de sensibilització / comunicació sobre el malbaratament alimentari.

Programes per a la prevenció i la reducció de l'malbaratament alimentari

Col·laborem amb més de 63 empreses alimentàries, escoles i hotels per promoure sistemes alimentaris més sostenibles, hem creat un protocol pioner per reduir el malbaratament i promoure el reaprofitament alimentari en el sector de la restauració, i hem contribuït a la reducció de les emissions de CO² amb més de 954 tones en el marc de el projecte de reducció de malbaratament alimentari.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon