top of page
Recurso 221.png

EMPRESES

Comparteix la Menjar 

Quins beneficis fiscals aporta a lempresa el fet de donar?

 

Segons la Llei 03/2020, 11 de març, segons la Llei 03/2020, 11 de març , hi ha l'obligació de comptabilitzar els productes alimentaris que es destinen a la distribució gratuïta.  

 

Nutrició Sense Fronteres som una de les 96 entitats d'utilitat pública,  i per tant, generem els certificats de quilos donats anualment. 

1

Qui té la responsabilitat de seguretat alimentària?  

El donador té la responsabilitat de lliurament amb les garanties sanitàries.  

Nutrició Sense Fronteres té la responsabilitat quan el rep i fins que arriba a la destinació final  

 

Els aliments peribles microbiològicament no convé donar-los si no es conserven i transporten a la temperatura adequada fins a les entitats socials: carn i peix fresc no envasats, amanides, menjars amb productes a base d'ou fresc, menjars calents que no són líquids o no tenen un fons líquid (arròs, pasta, carn a la planxa, etc.), aliments exposats al públic en vitrines o bufets.

2

Quin control es fa de l'aliment lliurat?   

Fem anàlisis periòdiques dels plats lliurats, escollits aleatòriament. Les cuines que col·laborin amb Nutrició Sense Fronteres han de tenir un registre sanitari favorable.  

 

3

Quin criteri segueix Nutrició Sense Fronteres en la distribució a les entitats?   

Segons les característiques de cada entitat, tenint en compte les condicions demmagatzematge i persones ateses.

4

bottom of page