_DSC0405.jpg

NUTRICIÓ SENSE FRONTERES TREBALLA

PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19

Cada aportació compta!

PER LA CRISI DE LA COVID-19 HEM DISTRIBUIT

7 9 . 0 5 0

MENÚS*

k g  D E   M E N J A R

1 4 7 . 5 0 0

ENTITATS SOCIALS

41

- D U R A N T   L ' A N Y   2 0 2 0  - 

* i n c l o u   p la t s   a p o r t a t s  p e r   e m p re s e s   s o l i d à r i e s

Creant xarxa

P R O J E C T E S  A  B A R C E L O N A   I  

L' À R E A   M E T R O P O L I T A N A  

#Comparteix

elmenjar 

Projecte de treball en xarxa per garantir el dret a una alimentació saludable a través de la reducció del malbaratament alimentari.

1/4

#Cuinesolidàries 

Projecte realitzat amb empreses, organitzacions i cooperatives del sector de la restauració  que posen a disposició la seva infraestructura i equip humà per elaborar menús complets realitzats a base de producte excedent aportat per empreses productores d'aliment.

Descobreix l'experiència de

Descobreix l'experiència de

Actuem en

xarxa

Projectes en actiu

Centres de Recuperació i Educació Nutricional

a la República de Gambia

En el Pla Estratègic de Nutrició Sense Fronteres, Àfrica Subsahariana ocupa un lloc prioritari a causa de dos factors principals: els baixos índexs de desenvolupament humà de la gran majoria dels països que la componen i la manca de serveis de salut operatius capaços de cobrir les necessitats bàsiques sanitàries de la població.

Uneix-te a l'equip

Si vols ser voluntari/a:

Saber más

Innovant des del Sud

La Dona Científica Africana i L'Agenda 2030

Saber más

"La nostra missió és contribuir a la reducció de desigualtats en el món"

A C T U E M  E N  A Q U E S T S   O B J E T I U S

D E   D E S E N V O L U P A M E N T 

S O S T E N I B L E

NOTES INFORMATIVES

Agricultura crea un Marketplace d’iniciatives solidàries que lluiten per donar resposta a l’emergència alimentària

El rebost de la Fira es reparteix al Raval 

LA VANGUARDIA - 27.3.2020

Més de 2.500 kg d'aliment cuinat per als més necessitats

LA VANGUARDIA - 24.3.2020

El rebost de la Fira es reparteix al Raval 

LA VANGUARDIA - 27.3.2020

Més de 2.500 kg d'aliment cuinat per als més necessitats

LA VANGUARDIA - 24.3.2020

NOVETATS EN BUTLLETÍ MENSUAL

Butlletí

Setembre

2020

 

Butlletí

Març

2021

 

Butlletí

Octubre

2020

 

É S  E L  M O M E N T  D E  C A N V I A R  L E S  C O S E S 

CONTACTE

C/ Rocafort 242, bis, 3a Planta, 

CP 08029 BARCELONA

Telf: (+34) 934334541 / 610 70 65 46

COM ARRIBAR

METRO: L5 Entença

BUS: D40 / H8 / 59 / 27

SEGUEIX LES NOSTRES PASSES

#   C    O    M    P   A   R   T   E   I   X   E   L   M   E   N   J   A   R

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram