top of page
_DSC1336-min.png

Programa de lluita contra la desnutrició maternoinfantil
a la República de Gàmbia

Un dels objectius marcats per Nutrició Sense Fronteres és enfortir la seguretat alimentària maternoinfantil i donar suport al desenvolupament agropecuari, com a projecte integral, a llarg termini, que contempli el desenvolupament comunitari d'una manera perdurable i endògena.

A Gàmbia el 40% de la població té menys de 15 anys. Les comunitats pateixen períodes de fam al llarg de tot l'any , però sobretot a l'època de pluges, que és quan més baixen les reserves d'aliments i alhora quan més necessitats calòriques presenta la població com a conseqüència del treball intensiu que es realitza al camp.

A més, La República de Gàmbia continua registrant un índex de mortalitat infantil alarmant , amb 92 morts per cada 1.000 naixements, cosa que representa gairebé 15 vegades la mitjana dels països d'ingressos alts. És per aquesta raó que portem 15 anys treballant en aquest país i hem construït dos Centres de Recuperació Maternoinfantils (CREN) a les regions de Soma i Basse.

Situació
geogràfica

Gàmbia, Àfrica subsahariana.

Gambia_(orthographic_projection_with_ins
_DSC2437-min.png

Soma

Recurso 1719.png

Basse

_DSC1098-min.png

Contraparts locals

Tot això ho fem comptant amb les contraparts locals, com són el Ministeri de Salut de Gàmbia (MOH), Districte Sanitari (RHT), Governadors de les regions Alta i Baixa del Riu i la National Nutritional Agency (NaNA).

_DSC1528.png
_DSC1871-min.png

Per valorar l'estat nutricional dels infants i detectar els casos de desnutrició es duen a terme garbells nutricionals als poblats comunitaris de les regions. Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens/es, se'ls pesa i se'ls mesura per avaluar l'estat nutricional i poder fer-ne un seguiment del desenvolupament. Els nens/es amb desnutrició aguda severa es deriven al CREN i els nens/es amb desnutrició aguda moderada reben tractament a la comunitat.

Així mateix, formació al personal sanitari local ia la comunitat i Capacitem el personal sanitari del país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició (Moderate Acute Malnutrition). Realització de pràctiques professionals del personal sanitari nacional als Centres de Recuperació i Educació Nutricional. Realització de sessions formatives a la població local a les seves comunitats per a la detecció de casos de desnutrició i la promoció de la higiene i bons hàbits de seguretat alimentària. l'estratègia de reducció de la desnutrició de NSF duem a terme un projecte de promoció de cultius sostenibles, incentivant i formant la població general dels poblats seleccionats.

_DSC1528.png

Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN)

Activitats

_DSC1322-min.png

Suport nutricional a mares i menors en situació de desnutrició

Als Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) tractem els nens i nenes menors de cinc anys que pateixen desnutrició infantil aguda severa.

 

Durant l'ingrés, aquests nens i nenes reben tractament sanitari i nutricional segons les pautes d'acció sobre malnutrició proposades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la United Nations Children's Fund (UNICEF) i la National Nutritional Agency (NaNA), fins i tot arribar al pes òptim.

 

Habitualment la permanència al centre és de 15 a 20 dies. Les mares hospitalitzades amb els seus fills i filles, reben alhora, formació sobre alimentació, nutrició maternoinfantil i seguretat alimentària.

Cribratges nutricionals

 

Per valorar l'estat nutricional dels infants i detectar els casos de desnutrició es duen a terme garbells nutricionals als poblats comunitaris de les regions.

 

Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens/es, se'ls pesa i se'ls mesura per avaluar l'estat nutricional i poder fer-ne un seguiment del desenvolupament. Els nens/es amb desnutrició aguda severa es deriven al CREN i els nens/es amb desnutrició aguda moderada reben tractament a la comunitat.

Suport a horts comunitaris

En el marc de l'estratègia de reducció de la desnutrició de NSF, es duu a terme un projecte de promoció de cultius sostenibles, incentivant i formant la població general dels poblats seleccionats en el cultiu i consum de plantes locals de més contingut nutricional.

Formació al personal sanitari local ia la comunitat

 

Capacitació al personal sanitari del país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició (Moderate Acute Malnutrition). Realització de pràctiques professionals del personal sanitari nacional als Centres de Recuperació i Educació Nutricional. Realització de sessions formatives a la població local a les seves comunitats per a la detecció de casos de desnutrició i la promoció de la higiene i bons hàbits de seguretat alimentària.

_DSC1173-min.png

L'elaboració conjunta

del llibre de contes ADAMA ,

S'inspira amb el perfil d'Adama Secka, infermera

del CREN per donar lloc al personatge principal

Agricultura i malnutrició a Gàmbia,
dues cares de la mateixa moneda

La República de Gàmbia és un dels països més petits de l'Àfrica Occidental i està envoltada per la República del Senegal als costats nord, est i sud, i delimitada per l'Oceà Atlàntic a l'oest. Té una superfície total d'aproximadament 11.000 quilòmetres quadrats i una població d'uns 2,2 milions d'habitants. El país té un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de 160 de 179 nacions.

 

La producció agrícola és la principal activitat econòmica, però va disminuir al llarg de la dècada de 1990 com a resultat de diversos factors, incloent-hi la mala distribució de les pluges, el canvi climàtic, la feble infraestructura de comercialització, la manca d'accés al crèdit ( especialment per als joves i les dones) i la limitació dels recursos.


En general, l'agricultura de Gàmbia s'ha caracteritzat per la producció de subsistència de cultius alimentaris, que comprenen cereals (mill d'hora, mill tardà, blat de moro, melca, arròs) i per la producció de cultius comercials semi intensius (cacauet, cotó, sèsam) i horticultura). Els agricultors practiquen generalment l'agricultura mixta, tot i que es caracteritza per una diversificació escassa, principalment agricultura de subsistència de secà amb una ració d'autosuficiència alimentària al voltant del 50%. El subsector de cultius genera aproximadament el 40% dels ingressos en divises i proporciona el 75% dels ingressos totals de les llars. El subsector de cultius dona treball al 70% de la força laboral i representa al voltant del 30% del PIB del país.


Gàmbia està classificada com un país de "baixos ingressos" i amb "dèficit d'aliments", amb al voltant del 48% de la població vivint per sota del llindar de pobresa. Un de cada font gambià està en situació d'inseguretat alimentària, mentre que un de cada tres és vulnerable a la inseguretat alimentària.

Té 5 regions administratives i la capital:


Regió de Lower River  | Regió de Central River  | Regió North Bank | 

Regió Upper River | Regió Western | La ciutat de Banjul


L'Informe global sobre Seguretat Alimentaria i Vulnerabilitat (CFSVA en anglès) de la FAO (2016) va revelar que 148.458 persones – el 8% de la població de 4 regions del país entre les quals la Lower River Region – es troba en situació d'inseguretat alimentària i és altament vulnerable.


És més, entre el 2010 i el 2015 es va produir un augment del 6% en la proporció de la població en situació d'inseguretat alimentària i malnutrició. L'informe revela, a més, que la meitat de les llars gambians guanyen uns 438 dòlars anuals, uns ingressos que no permeten un accés adequat als aliments.
A les 4 regions, la inseguretat alimentària ha augmentat entre un 12% i un 18% en el període entre 2011 i 2016, i s'ha produït un augment del 10,3% el 2015 de la taxa de prevalença de la malnutrició aguda global ( GAM) respecte al 2012. La mateixa font indica que les taxes de retard en el creixement es van registrar en un màxim del 24,9% a les quatre regions d'avaluació el 2016.

Històricament NSF va construir el 2012 Centre per a la Recuperació i l'Educació Nutricional (CREN en anglès) per a nens de 0 a 5 anys a Soma (regió de Lover River), que segons el cens del 2013 té una població total de 82.361 habitants. Després d'uns anys d'impulsar el projecte, es va donar lloc a la fase de transferència a les autoritats públiques de salut de Gàmbia perquè assumessin la gestió del Centre. Malauradament, les autoritats gambians no es van fer càrrec immediatament dels salaris del personal del Centre i altres despeses i va decaure el funcionament fins a tancar-se.

El 2018 amb un nou Govern gambià es van reprendre els acords per tornar a obrir el CREN de Soma i NSF assumeix una part del personal (cuinera, vigilant del centre), assumir el cost de fer garbells a les comunitats per identificar els nens amb problemes de desnutrició severa i derivar-los al centre de salut, identificant els nens en desnutrició lleu i proporcionant un complement alimentari per prendre a casa.


Podríem dir que l'acció s'orienta a aconseguir 5 resultats en 3 àrees temàtiques:

Finalment, la detecció de casos es va impulsar a través dels garbells periòdics i ha permès arribar a un 90-95% de cobertura dels nens i detectar la quasi totalitat dels desnodrits de cada població on es va intervenir. Com que és un servei de proximitat, gratuït i que dóna tranquil·litat a les famílies, es revela pertinent i efectiu. Tot i així, cal considerar que la malnutrició és un procés molt ràpid, atès que en tot just un parell de setmanes un nen pot passar de tenir un pes normal a patir malnutrició aguda, amb la qual cosa és fonamental augmentar la freqüència dels garbells. El CREN i els serveis que proporciona han esdevingut un model de referència que s'hauria d'implantar en altres regions de Gàmbia afectades per la malnutrició, tal com es va reconèixer per part de diversos decisors públics.

  Com s'ha pogut constatar a través d'una avaluació externa duta a terme al setembre-novembre 2019, amb l'èxit rellevant de reobertura del Centre per a la Recuperació i l'Educació Nutricional per a nens de 0 a 5 anys s´ha pogut comprovar l´efectivitat de l´estructura intervenint en nombrosos casos de malnutrició severa provocats per les conseqüències de la temporada de la pluja, durant la qual s´acaben les reserves d´aliments i la dedicació dels pares a les tasques agrícoles deixa en segon pla la cura dels fills.
 

En aquest sentit, la importància del CREN rau, doncs, en el fet que pot assegurar un servei especialitzat per a nens en situació crítica garantint-los un temps i espais adequats per a la recuperació. També cal destacar que al seu voltant s'ha pogut activar un corol·lari altres activitats complementàries que han millorat la professionalització del personal de salut, la formació i la detecció de casos. La professionalització ha consistit en una formació específica a infermers i infermeres com intervenir amb nens amb malnutrició aguda; també es va fer formació a les mares sobre la millora de la nutrició i la higiene. En tots dos casos, els implicats han fet una valoració molt positiva de les activitats però, tot i així, ha quedat patentitzada la necessitat de moltes més formacions per donar continuïtat a la millora.

_DSC1461-min.png

EL DRET DE LES DONES,
UNA LLUITA GLOBAL


Gàmbia és un dels països on recentment ha prohibit per llei la mutilació genital femenina (MGF). De fet es calcula que el 75% de les dones ho estan i malgrat que és una pràctica prohibida des del 2016 es continua practicant a moltes poblacions sobretot a les àrees rurals, en condicions més precàries i en greus conseqüència genera un impactes negatius en la salut de les dones, que les marca per tota la vida. Aquest fet encara és més greu en la modalitat de mutilació més agressiva (de grau III) que suposa la infabulació.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, molt especialment a l'objectiu 5, es proposa eradicar aquesta pràctica el 2030. Es calcula que a tot el món el proper decenni 30 milions de nenes poden ser mutilades i per això cal una mobilització global. Els drets de les dones són una lluita global i per això no podem restar passius.

El repte de millorar el grau d'apoderament de les dones és un pas imprescindible per millorar la salut dels nens i les nenes. Aturar pràctiques tradicionals que són contràries als drets de les dones com són la mutilació genital femenina, els matrimonis “impostos” a les nenes,.... Tots aquests processos cal treballar-los a partir d'iniciatives que ofereixen un marc de confiança estable per les dones. Cal recordar que fins al 2013 la tasca d'informació sobre la MGF estava prohibida, ara és permesa, però cal canviar moltes inèrcies per aturar la violència contra les dones.

L'actual projecte de NSF ofereix un marc immillorable per poder incorporar amb més força la línia d'informació i apoderament de les dones que cal treballar progressivament amb molta sensibilitat perquè donin lloc a mecanismes autoorganitzatius de detecció preventiva.

IMG_6793.jpeg
Captura de pantalla 2022-02-04 a las 12.30.07.png

El suport al Programa per la lluita contra la

desnutrició infantil materno-infantil 

FECAM.png
logo_ulpgc.png
Ayuntamiento Teror.png
Cabildo Gran Canaria.jpeg
Gobierno_de_Canarias.png
CONGDCA-Logo.png

Nutrició Sense Fronteres forma part de la

Coordinadora d'ONG de Desenvolupament de Canàries

bottom of page