Programa d'assistència

a la desnutrició

maternoinfantil a la

República de Gàmbia

Un dels objectius marcats per Nutrició Sense Fronteres és enfortir la seguretat alimentària materno-infantil i donar suport al desenvolupament agropecuari, com a projecte integral, a llarg termini, que contempli el desenvolupament comunitari d'una manera perdurable i endògena.

A Gàmbia el 40% de la població té menys de 15 anys. Les comunitats pateixen períodes de fam al llarg de tot l'any, però sobretot en l'època de pluges, que és quan més baixen les reserves d'aliments i alhora quan més necessitats calòriques presenta la població com a conseqüència de la feina intensiu que es realitza al camp.

A més, La República de Gàmbia continua registrant un índex de mortalitat infantil alarmant, amb 92 morts per cada 1.000 naixements, el que representa gairebé 15 vegades la mitjana dels països de renda alta. És per aquesta raó que portem 15 anys treballant en aquest país i hem construït dos Centres de Recuperació Matern-infantils (CREN) a les regions de Soma i Basse.

Situació

geogràfica

Gàmbia, Àfrica subsahariana.

Gambia_(orthographic_projection_with_ins

Kuntaur

Recurso 68.png

Projecte Iniciat el 2021

Soma

Projecte Iniciat el 2012

Basse

Projecte Iniciat el 2007

Contraparts locals

Tot això ho fem comptant amb les contraparts locals, com són el Ministeri de Salut de Gàmbia (MOH), Districte Sanitari (RHT), Governadors de

les regions Alta i Baixa de el Riu i la National Nutritional Agency (NANA).

Sreening Kularr_edited 2.jpeg

Centres de Recuperació i

Educació Nutricional (CREN)

NSF compta amb dos Centres de Recuperació i Educació

Nutricional a Gàmbia per a la implementació de el programa

d'assistència a la desnutrició maternoinfantil. aquests centres

compten amb una àrea de visita mèdica, 25 llits a disposició

de mares i nens, cuina i rebost, laboratori i cuina

dietètica, bántabas i aules formatives, entre les característiques

més destacades.)

Per valorar l'estat nutricional dels nens / es i detectar els casos de desnutrició es duen a terme cribratges nutricionals en els poblats comunitaris de les regions. Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens / es, se'ls pesa i se'ls mesura per avaluar l'estat nutricional i poder realitzar un seguiment del seu desenvolupament. Els nens / es amb desnutrició aguda severa es deriven a l'CREN i els nens / es amb desnutrició aguda moderada reben tractament en la comunitat.

Així mateix, formació a el personal sanitari local ia la comunitat i Capacitem a el personal sanitari de país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició (Moderate Acute Malnutrition). Realització de pràctiques professionals de personal sanitari nacional en els Centres de Recuperació i Educació Nutricional. Realització de sessions formatives a la població local en les seves comunitats per a la detecció de casos de desnutrició i la promoció de la higiene i bons hàbits de seguretat alimentària.

També donem assistència a horts comunitaris, com a marc de l'estratègia de reducció de la desnutrició de NSF, portem a terme un projecte de promoció de cultius sostenibles, incentivant i formant a la població general dels poblats seleccionats

20190210_182935.jpeg

Activitats

descarga (2).jpeg

Formació a el personal sanitari local i la comunitat

Capacitació a el personal sanitari de país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició (Moderate Acute Malnutrition). Realització de pràctiques professionals de personal sanitari nacional en els Centres de Recuperació i Educació Nutricional. Realització de sessions formatives a la població local en les seves comunitats per a la detecció de casos de desnutrició i la promoció de la higiene i bons hàbits de seguretat alimentària.

Assistència a horts comunitaris

En el marc de l'estratègia de reducció de la desnutrició de NSF, es porta a terme un projecte de promoció de cultius sostenibles, incentivant i formant a la població general dels poblats seleccionats en el cultiu i consum de plantes locals de major contingut nutricional.

Assistència matern infantil a menors desnodrits

En els Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) tractem els nens i nenes menors de cinc anys que pateixen desnutrició infantil aguda severa.

Durant l'ingrés, aquests nens i nenes reben tractament sanitari i nutricional segons les pautes d'acció sobre malnutrició proposades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la United Nations Children 's Fund (UNICEF) i la National Nutritional Agency (cançó de bressol), fins arribar a el pes òptim.

Habitualment la permanència al centre és de 15 a 20 dies. Les mares hospitalitzades amb els seus fills i filles, reben a el mateix temps, formació sobre alimentació, nutrició maternoinfantil i seguretat alimentària.

Cribatges nutricionals

 

Per valorar l'estat nutricional dels nens / es i detectar els casos de desnutrició es duen a terme cribratges nutricionals en els poblats comunitaris de les regions.

 

Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens / es, se'ls pesa i se'ls mesura per avaluar l'estat nutricional i poder realitzar un seguiment del seu desenvolupament. Els nens / es amb desnutrició aguda severa es deriven a l'CREN i els nens / es amb desnutrició aguda moderada reben tractament en la comunitat.

L'elaboració conjunta

de el llibre de contes ADAMA,

s'inspira amb el perfil d'Adama Secka, infermera

de l'CREN per donar lloc a el personatge principal


La República de Gàmbia és un dels països més petits de la Àfrica Occidental i està envoltada per la República del Senegal en els costats nord, est i sud, i delimitat per l'Oceà Atlàntic a l'oest. Té una superfície total d'aproximadament 11,000 quilòmetres quadrats i una població d'uns 2,2 milions d'habitants. El país té un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de 160 de 179 nacions.

La producció agrícola és la principal activitat econòmica, però va disminuir al llarg de la dècada de 1990 com a resultat de diversos factors, incloent la mala distribució de les pluges, el canvi climàtic, la feble infraestructura de comercialització, la manca d'accés a l'crèdit ( especialment per als joves i les dones) i la limitació dels recursos.


En general, l'agricultura de Gàmbia s'ha caracteritzat per la producció de subsistència de cultius alimentaris, que comprenen cereals (mill d'hora, mill tardà, blat de moro, sorgo, arròs) i per la producció de cultius comercials semi intensius (cacauet, cotó, sèsam i horticultura). Els agricultors practiquen generalment l'agricultura mixta, tot i que es caracteritza per una escassa diversificació, principalment agricultura de subsistència de secà amb una ració d'autosuficiència alimentària al voltant de l'50%. El subsector de cultius genera aproximadament el 40% dels ingressos en divises i proporciona el 75% dels ingressos totals de les llars. El subsector de cultius dona treball a el 70% de la força laboral i representa al voltant de l'30% de l'PIB de país.


Gàmbia està classificada com un país de "baixos ingressos" i amb "dèficit d'aliments", amb al voltant de l'48% de la seva població vivint per sota el llindar de pobresa. Un de cada deu gambià està en situació d'inseguretat alimentària, mentre que un de cada tres és vulnerable a la inseguretat alimentària.

Té 5 regions administratives i la capital:


Regió de Lower River | Regió de Central River | Regió North Bank |

Regió Upper River | Regió Western | La ciutat de BanjulL'Informe global sobre Seguretat Alimentària i Vulnerabilitat (CFSVA en anglès) de la FAO (2016) va revelar que 148.458 persones - el 8% de la població de 4 regions de país entre les quals la Lower River Region - es troba en situació d'inseguretat alimentària i és altament vulnerable.


És més, entre 2010 i 2015 es va produir un augment de l'6% en la proporció de la població en situació d'inseguretat alimentària i malnutrició. L'informe revela, a més, que la meitat de les llars gambianes guanyen uns 438 dòlars anuals, uns ingressos que no els permeten un accés adequat als aliments.
A les 4 regions, la inseguretat alimentària ha augmentat entre un 12% i un 18% en el període entre 2011 i 2016, i s'ha produït un augment de l'10,3% el 2015 de la taxa de prevalença de la malnutrició aguda global ( GAM) respecte a 2012. La mateixa font indica que les taxes de retard en el creixement es van registrar a un màxim de l'24,9% en les quatre regions d'avaluació al 2016.

Agricultura i malnutrició a Gàmbia,

dues cares de la mateixa moneda

Històricament NSF va construir el 2012 Centre per a la Recuperació i l'Educació Nutricional (CREN en anglès) per a nens de 0 a 5 anys a Soma (regió de Lover River), que segons el cens de 2013 té una població total de 82.361 habitants. Després d'uns anys d'impulsar el projecte, es va donar lloc a la fase de transferència a les autoritats públiques de salut de Gàmbia perquè assumissin la gestió de Centre. Malauradament, les autoritats gambianes no es van fer càrrec immediatament dels salaris al personal de Centre i altres despeses i va decaure el funcionament fins tancar-se.

20190210_163521.jpeg

En 2018 amb un nou Govern gambià es van reprendre els acords per obrir de nou el CREN de Soma i NSF assumeix una part de el personal (cuinera, vigilant de centre), assumir el cost de fer garbells a les comunitats per identificar els nens amb problemes de desnutrició severa i derivar-los al centre de salut, identificant els nens en desnutrició lleu i proporcionant un complement alimentari per prendre a la pròpia casa.


Podríem dir que l'acció s'orienta a l'assoliment de 5 resultats en 3 àrees temàtiques:

  Com s'ha pogut constatar a través d'una avaluació externa duta a terme al setembre-novembre 2019, amb l'assoliment rellevant de reobertura de Centre per a la Recuperació i l'Educació Nutricional per a nens de 0 a 5 anys s'ha pogut comprovar l'efectivitat de la estructura intervenint en nombrosos casos de malnutrició severa provocats per les conseqüències de la temporada de la pluja, durant la qual s'acaben les reserves d'aliments i la dedicació dels pares a les tasques agrícoles deixa en segon pla la cura dels fills.
En aquest sentit, la importància de l'CREN rau, doncs, en el fet que pot assegurar un servei especialitzat per a nens en situació crítica garantint un temps i un espais adequats per a la recuperació. També cal destacar que al seu voltant s'ha pogut activar un corol·lari altres activitats complementaries que han millorat la professionalització de el personal de salut, la seva formació i la detecció de casos. La professionalització ha consistit en una formació específica a infermers i infermeres com intervenir amb nens amb malnutrició aguda; també es va fer formació a les mares sobre la millora de la nutrició i la higiene. En tots dos casos, els implicats han fet una valoració molt positiva de les activitats però, tot i així, ha quedat palesa la necessitat de moltes més formacions per donar continuïtat a la millora.

Finalment, la detecció de casos es va impulsar a través dels garbells periòdiques i ha permès arribar a un 90-95% de cobertura dels nens i detectar la quasi totalitat dels desnodrits de cada població on es va intervenir. Sent un servei de proximitat, gratuït i que dóna tranquil·litat a les famílies, es revela pertinent i efectiu. Tot i així, cal considerar que la malnutrició és un procés molt ràpid, ja que en tot just un parell de setmanes un nen pot passar de tenir un pes normal a patir malnutrició aguda, amb la qual cosa és fonamental augmentar la freqüència de les garbells. El CREN i els serveis que proporciona s'han convertit en un model de referència que s'hauria d'implantar en altres regions de Gàmbia afectades per la malnutrició, tal com es va reconèixer per part de diversos decisors públics.

P3290367.jpeg

EL DRET DE LES DONES, UNA LLUITA GLOBAL

 

Gàmbia és un dels països en què recentment ha prohibir per llei la mutilació genital femenina (MGF). De fet es calcula que el 75% de les dones ho estan i tot i que és una pràctica prohibida des del 2016 es continua practicant en moltes poblacions sobretot a les àrees rurals, en condicions més precàries i en greus conseqüència genera un perjudicis a la salut de les dones, que les marca per tota la vida. Aquest fet és encara més greu en la modalitat de mutilació més agressiva (de grau III) que suposa la infabulació.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, molt especialment a l'objectiu 5, es proposa eradicar aquesta pràctica a l'2030. Es calcula que a tot el món en el proper decenni 30 milions de nenes poden ser mutilades i per això cal una mobilització global. Els drets de les dones són una lluita global i per això no podem restar passius.

El repte de millorar el grau d'apoderament de les dones és un pas imprescindible per millorar la salut dels nens i sobretot de les nenes. Aturar pràctiques tradicionals que són contràries als drets de les dones com són la mutilació genital femenina, els matrimonis "impostos" a les nenes, .... Tots aquests processos cal treballar-los a partir d'iniciatives que ofereixen un marc de confiança estable per les dones. Cal recordar que fins al 2013 la tasca d'informació sobre la MGF estava prohibida, ara es permesa però cal canviar moltes inèrcies per aturar la violència contra les dones.


L'actual projecte de NSF ofereix un marc immillorable per poder incorporar amb més força la línia d'informació i apoderament de les dones que cal treballar progressivament amb molta sensibilitat perquè donin lloc a mecanismes acte organitzatius de detecció preventiva.