top of page
_DSC1336-min.png

Programa de lluita contra la desnutrició maternoinfantil
a la República de Gàmbia

Nutrició Sense Fronteres (NSF) té una trajectòria de 15 anys a Gàmbia amb l’objectiu d’enfortir la seguretat alimentària nutricional materno-infantil i la sobirania alimentària de les comunitats donant suport al desenvolupament agropecuari i comunitari de manera perdurable i endògena, sempre amb mirada interseccional. 


En aquest sentit, NSF, ha construït i posat en funcionament dos centres de de Recuperació Materno- infantils (CREN) a les regions de Soma i Basse  amb el suport de contraparts locals, concretament el Ministeri de Salut de Gàmbia (MOH), el Districte Sanitari (RHT), Governadors de les regions Alta i Baixa del Riu i la National Nutritional Agency (NaNA).

L'EXPOSICIÓ DE GÀMBIA A LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC)

Actuacions recents

205 NENS I NENES INGRESSEN PER SUPERAR LA DESNUTRICIÓ AL CREN DE BASSE, GÀMBIA EL 2023

La inflació de preus de la cistella bàsica alimentària ha suposat un increment del 14% d’ingressos respecte als 180 registrats el 2022 i a més cada vegada es concentra més la fam estacional en els mesos quan les famílies ja no tenen reserves d’aliments (de juliol a octubre).

image.png

Com que la majoria de la població depèn de l’agricultura hi ha una forta estacionalitat de l’increment de la fam respecte a l’època de collita especialment en el 3r i 4t trimestre de l’any. Com es pot observar les dades d’ingressos en el CREN.

205 INFANTS INGRESSATS AL 2023

image.png

Observem també que un 10% dels infants son menors de 6 mesos i el detall de gènere indiquen que s’atenen igual nens que nenes.

Dels infants ingressats al CREN, 180 es van estabilitzar i es van donar d’alta de forma satisfactòria, 14 van ser derivats a l’hospital, 6 van ser donats d’alta amb seguiment alimentari a domicili, 2 van ser alta voluntària, i malauradament, 3 van morir.

Enguany s’ha produït la signatura d'un nou acord de Nutrició Sense Fronteres amb les autoritats de salut de Gàmbia per al període 2023-2026

Davant la necessitat de reactivar la gestió del CREN dels darrers anys i per la coincidència de l'anàlisi de les dificultats del context internacional que s'està caracteritzant per l'increment de la vulnerabilitat alimentària a tot el món, s'ha generat un acord unànime que cal actuar de forma preventiva i entrar en una nova etapa de cogestió que es centri a enfortir els Centre de Recuperació i Educació Nutricional (CRENS) de Basse i Soma com a espai dinàmic i segur per promoure la salut nutricional i el seu tractament per al període 2023- 2026.

La signatura del nou Acord de cooperació (MOU) ha estat de vital importància ja que s'ha aconseguit que les autoritats gambianes, molt concretament el Ministeri de Salut i l'Agència Nacional de l'Alimentació (NANA), assumissin la importància de no només esforçar-se en el tractament de la desnutrició sinó enfortir capacitats per a la prevenció i el diagnòstic precoç a través de fomentar els screenings comunitaris.

I és que les dades publicades per l'OMS de la situació de salut pública són alarmants, per això hem volgut incorporar un esforç de cogestió conjunta centrada amb 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

image.png

El personal sanitari del CREN han incrementat la tasca de prevenció amb xerrades en el propi recinte del CREN a les famílies ingressades i també a aquells nadons que per la seva situació de menys greu només acudeixen per fer el seguiment setmanal de l’evolució i reben suport amb suplements alimentaris.

image.png

Com a eina per difondre missatges de salut i d'alimentació s'han elaborat uns pòsters amb diferents temàtiques i dissenys locals per captar fàcilment l'atenció, amb petits textos acompanyants en anglès i en les llengües locals wolof i pular.

S’han editat tres pòsters, el primer per a donar pautes per millorar l’educació nutricional, el segon per dur a terme una tasca preventiva per l’atenció a les mares embarassades i gestants i el tercer en prevenció per evitar la proliferació de la malària.

Amb suport de codesenvolupament anem treballant metodologies i mecanismes per donar a conèixer els materials per a l’Educació Nutricional Comunitària Intercultural. Per això s’ha dissenyat un logo a partir dels materials sorgits amb un talller de forma participativa amb tots els treballadors locals del CREN.

image.png

59 NIÑOS Y NIÑAS INGRESADOS PARA SUPERAR LA DESNUTRICION EN EL CREN DE SOMA, GAMBIA EN 2023

59 NENS I NENES INGRESSEN PER SUPERAR LA DESNUTRICIÓ AL CREN DE SOMA, GÀMBIA EL 2023

image.png
image.png
IMG-20230107-WA0014.jpg

La República de Gàmbia és un dels països més petits de l'Àfrica Occidental i està envoltada per la República del Senegal als costats nord, est i sud, i delimitada per l'Oceà Atlàntic a l'oest. Té una superfície total d'aproximadament 11.000 quilòmetres quadrats i una població d'uns 2,2 milions d'habitants. S’organitza en 5 regions administratives i la capital: Regió de Lower River, Regió de Central River, Regió North Bank,  Regió Upper River, Regió Western i la ciutat de Banjul.

El país té un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de 174 de 179 nacions (2021) i està classificada com un país de "baixos ingressos" i amb "dèficit d'aliments". Aproximadament un 73,9% de la població en zones rurals viu per sota del llindar de pobresa i un de cada cent  gambià està en situació d'inseguretat alimentària, mentre que un de cada tres és vulnerable a la inseguretat alimentària.


Context General

Reptes particulars:

Soma

Sector Agrícola
Es practica una agricultura mixta amb escassa diversificació caracteritzada per la producció de subsistència (un 60% dels habitants en depenen). Es conreen principalment cultius de secà que inclouen cereals com ara mill d’hora, mill tardà, blat de moro, melca i arròs. Alhora hi ha cultius semi intensius de cacauet, cotó i sèsam entre d’altres.

L’agricultura representa un 22% del PIB de Gàmbia (2021) ocupant un 68% de la població. Les dones representen la meitat de la força de treball agrícola i generen entorn un 40% de la producció. 
 

Impacte de la pandèmia de la COVID-19
La pandèmia va suposar un empitjorament nutricional de Gàmbia. Com que el país depèn de les importacions d’aliments a causa de l’agricultura de subsistència, el tancament de fronteres va comportar una menor disponibilitat d’aliments al llarg de 2020, especialment del peix que era una de les principals fonts de proteïnes de la població. 
L’escassetat d’aliments va anar acompanyada d’una gran inflació dels preus, reduint la capacitat adquisitiva de les famílies

Manca de producte F-75 y F-100
Durant anys, UNICEF havia proporcionat a hospitals i  CRENS els productes F75 i F100, que permetien recuperar als infants i persones en cassos de desnutrició severa aguda. L’acord era que UNICEF proveïa els productes a condició que el govern Gambià fes el pagament d’una part del preu. A causa de la crisi econòmica el govern va deixar de fer aquest pagament i UNICEF va deixar de proporcionar el producte, deixant al 2022 les poblacions més vulnerables desemparades

Acords amb tercers països
Gàmbia ha arribat a diversos acords amb tercers estats que han fet disminuir la quantitat d’aliments disponibles al país i han fet pujar-ne els preus. Gàmbia i Senegal van acordar que els pescadors d’ambdós països poguessin vendre el peix al país veí. Als pescadors gambians els sortia més a compte vendre el peix a Dakar i van deixar de vendre’l a Gàmbia, portant a l’escassesa de la principal font de proteïna de les comunitats més desafavorides. L’acord entre Gambia i la Unió Europea els permeten pescar a les costes gambianes ha reduint la reducció del peix disponible.  Alhora l’acord amb la instal·lació de tres factories xineses que acaparen el peix per produir farina de peix com a menjar per a porcs i aus i que serveix per exportar a la Xina, suposa també la manca d’abastiment de peix pels mercats locals.  

Dones
Gàmbia ha prohibit per llei la mutilació genital femenina (MGF) el 2016, pràctica de la qual han estat víctimes un 75% de les dones gambianes.  
Malgrat la prohibició legal, es continua practicant sobretot a les zones rurals en condicions d’higiene i mediques molt precàries, generant greus impactes de salut per les dones mutilades. La situació s’agreuja encara més en la modalitat de mutilació més agressiva (de grau III) que suposa la infabulació. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) sobretot l’ODS 5 tenen l’objectiu d’erradicar aquesta pràctica al 2030. 
Els drets de les dones són una lluita global i per això no podem restar passius. De fet NSF treballa i ofereix un marc immillorable per tal d’incorporar la línia de formació i empoderament de les dones de les comunitats amb les quals treballa. 

Des de NSF entenem que el major empoderament de les dones és un pas imprescindible per millorar la salut dels nens i nenes. Les dones són actors clau en la millora de l’economia, salut i educació dels infants i les comunitats. Des de l’entitat estem avançant per donar cobertura a les dones sobretot mares lactants i gestants garantint que tinguin accés a una dieta nutritiva i oferint campanyes de sensibilització de bones pràctiques alimentàries durant l’embaràs.

 

_DSC1173-min.png

Centres de Recuperació i Educació Nutricional (CREN)

DSC_6215.JPG

NSF a través dels CRENs desenvolupa múltiples activitats

  • Atenció a casos de desnutrició

  • Cribratges nutricionals a les comunitats

  • Activitats formatives del personal sanitàri

  • Activitats formatives de les comunitats

  • Promoció de la sobirania alimentària

Activitats

Atenció als casos de desnutrició

Els CRENs tenen capacitat per atendre simultàniament fins a 25 menors de 5 anys, que ingressen amb desnutrició infantil aguda severa juntament amb les mares fins que es troben en condicions per retornar a les seves llars  (la permanència al centre és de 15 a 20 dies).

Durant l’ingrés, els nens/es reben tractament sanitari i nutricional segons les pautes d’acció sobre malnutrició de la Organització Mundial de la Salut (OMS) United Nations Children's Fund (UNICEF) i la National Nutritional Agency (NaNA).

_DSC1322-min.png

Durant el 2021 es van atendre un total de 173 infants (57% nens i 43% nenes) al CREN de Basse i 90 infants (63% nens i 37% nens) al CREN de Soma.

El CREN i els serveis que proporciona han esdevingut un model de referència que es pot implantar a altres regions de Gàmbia afectades per la malnutrició. Concretament, la importància del CREN rau en el fet que permet garantir un servei especialitzat a nens en situació crítica, garantint- los espais adequats de recuperació. Alhora, NSF ha implementat un seguit d’activitats en el si del CREN que han contribuït en la professionalització del personal sanitari, formació de les comunitats i empoderament de les dones sobretot mares gestants i lactants.

Cribratges nutricionals a les comunitats

Per valorar l'estat nutricional dels infants i detectar els casos de desnutrició es duen a terme garbells nutricionals als poblats comunitaris de les regions.

Durant la visita als poblats, es realitza una fitxa mèdica dels nens/es, se'ls pesa i se'ls mesura per avaluar l'estat nutricional i poder fer un seguiment del seu desenvolupament. Els nens/es amb desnutrició aguda severa es deriven al CREN i els nens/es amb desnutrició aguda moderada reben tractament a la comunitat.
 

metge.png

Els cribratges periòdics han permès cobrir un 90-95% dels infants i detectar pràcticament la totalitat de cassos de desnutrició a les poblacions on es va intervenir. 

Estat nutricional correcte

Risc de desnutrició

Desnutrició moderada

Desnutrició severa

Activitats formatives al personal sanitari

Capacitació al personal sanitari del país en la detecció, maneig i tractament de la desnutrició (Moderate Acute Malnutrition). Alhora es realitzen pràctiques professionals al personal sanitari nacional dels CRENs.

Activitats formatives a les comunitats

Formació per tal que els propis membres de les comunitats puguin detectar cassos de desnutrició infantil i alhora, formació per la promoció de bon hàbits d’higiene i seguretat alimentària
NSF posa el focus a la formació i empoderament de les dones de les comunitats.

Durant l’ingrés dels infants, les mares reben formació sobre l’alimentació, nutrició materno-infantil i seguretat alimentaria.

A través de l’atenció als CRENs, NSF ha identificat que la salut dels infants depèn d’una variable molt rellevant, la salut de les mares gestants i lactants així com del seu grau de formació. En aquest sentit i en el marc de procés d’enfortiment dels CRENs per donar suport no només als infants sinó que també a les mares, NSF ha desplegat una campanya de sensibilització a les comunitats (sobretot a les mares), respecte bones pràctiques d’alimentació dels infants. 

Els posters s’han elaborat de manera que les dones es puguin sentir identificades amb la informació que es transmet. En la mateixa línia els continguts es desenvolupen en les dues llengües locals (fular i wòlof), a part de l’anglès.
 

Ancla 3
Pòster pregnancy.png
poster feeding.png

Producte Tedugall Food Processing

NSF ha donat suport a la producció del producte “Tedugall Food Processing” a la localitat de Dongoroba. Aquest producte es produeix de manera completament artesanal elaborat amb arròs, blat de moro, cacauet, mill, frijoles (mongetes). El seu contingut altament nutritiu i proteic, agilitza la recuperació dels infants majors de 6 mesos i adults que pateixen desnutrició. 

Garantir la distribució d’aquest producte i posar-lo a disposició del CREN de Basse té un doble impacte positiu. En primer lloc, contribuir en la recuperació de les dones i infants al CREN de Basse el qual sobretot en el període que no disposa del
producte F75 ni F100 que proporcionava UNICEF i, alhora, consolidar i fomentar la producció local del producte i la sobirania alimentària. Contribuint  la millora de les condicions de salut i seguretat alimentària de les dones gestants i lactants i dels infants majors de 6 mesos i promovent la sobirania alimentària, disposant de productes altament nutritius produïts localment.

IMG-20230114-WA0005.jpg
IMG-20230114-WA0004_edited.jpg
Ancla 1

Stop Malària

Durant l’agost de 2022 l’ONG Stop Malaria ha col·laborat amb NSF per tal de garantir la instal·lació de mosquiteres als CRENs i evitar el contagi d’aquesta malaltia, protegint especialment a dones embarassades i nens i nenes menors de 5 anys.
Stop Malària, treballa des de 2008 per tal de reduir la incidència i morts per malària a Gàmbia. Les mosquiteres que es van instal·lar estan sempre impregnades amb insecticida de llarga durada  i són de producció local.

Ancla 2

Alhora, aprofitant la col·laboració, NSF ha elaborat conjuntament amb Stop Malària un pòster de sensibilització de mesures de precaució contra la malaltia per tal de sensibilitzar a les comunitats, especialment a les mares gestants i als infants ja que són els col·lectius més vulnerables. 

El pòster s’ha redactat en les dues llengües locals (fular i Wolof) a banda d’anglès, facilitant l’arribada del missatge a les comunitats. El contingut de la campanya es resumeix en els següents punts: 

1-Cobrir o tombar els recipients que quedin a l’exterior per evitar que l’aigua atregui als mosquits
2-Reparar els forats de les mosquiteres abans de l’estació de pluges

3-Tirar insecticida a la mosquitera si fa més de 2 anys que no s’ha fet
4-Col·locar mosquiteres a les bantabes
5-Anar al centre de salut si notes símptomes de Malària, especialment en cas de dones embarassades o menors de 5 anys.


 

poster malària.png

El suport al Programa per la lluita contra la

desnutrició infantil materno-infantil 

Cabildo Gran Canaria.jpeg
Govern_de_Canarias.png
FECAM.png
logo_ulpgc.png
Ajuntament Teror.png
CONGDCA-Logo.png
image.png
image.png
bottom of page