top of page
Recurso 1610_edited.png

COMPARTEIX
LA COMINGA

Projecte de treball en xarxa per garantir el dret a una alimentació saludable a través

de la reducció del malbaratament alimentari

d'empreses  del sector de l'alimentació

AYUDA'NS A RECUPERAR ALIMENTS
Recurso 1610.png

25

entitats socials

Ancla 1
Coneix tota la xarxa

Comparteix el menjar
impulsa

Promoure l'autonomia

i l'apoderament  

de les persones

i evitar models

assistencialistes

Garantir el dret

a una alimentació

saludable

Reduir la petjada

ecològica

minorant la destrucció

de l'excedent alimentari

Donar visibilitat al compromís

de coresponsabilitat

alimentària de la xarxa de  

actors

Recurso 2510.png

perquè s'incrementin

les accions de suport als

col·lectius vulnerables